Locus of control – (místo či těžiště řízení), sociálně psychologický pojem, který označuje, do jaké míry jsou lidé přesvědčeni o tom, že jsou schopni řídit a ovládat výsledky své činnosti. Jeho autorem je Julian Rotter. Člověk, který má interní locus of control, věří, že svůj život ovlivňuje především on sám. Naproti tomu osoba s externím lokusem přičítá všechny události vlivům, které jsou zcela mimo jeho kontrolu.