Klíčové slovo (keyword) – výraz, který uživatelé vyhledávají na internetu. Klíčovým slovem může být i slovní spojení nebo celá věta.