Introjekt – názor, postoj, hodnota nebo vzorec chování, který nekriticky přejímáme, zejména v dětství od rodičů, učitelů a vzorů, a který nás kladně či záporně ovlivňuje po celý další život.