FOMO (Fear of Missing Out) – strach, že o něco přijdeme, obava, že nám unikají zajímavé příležitosti