EFT – zkratka pro Emotional Freedom Therapy neboli terapii emoční svobody. Jejím autorem je americký inženýr Gary Craig. Spojuje poznatky západní psychologie s východní naukou o meridiánech – drahách v těle. Říká se jí také akupunktura bez jehel. Spočívá v ťukání na meridiánové body a současné psychologické práci. Nejčastěji se používá ke zpracování emocionálních bloků a uvolnění negativních přesvědčení.