DNS (Domain Name System) – protokol umožňující hierarchický systém doménových jmen. Jejich původním úkolem byl překlad tzv. doménových jmen, které se dobře pamatují lidem, na číselné adresy, s nimiž pracují stroje. Součástí systému jsou také DNS servery, které uchovávají informace o spravovaných doménách, a k nim příslušející záznamy.