Cookies – malé textové soubory, které webový prohlížeč ukládá do předem dané složky na disku počítače, slouží například pro zapamatování uživatelských nastavení nebo automatické přihlašování.