Cold calling telemarketing (obvolávání) zaměřený na potenciální zákazníky (tj. bez předchozího kontaktu).