AIDA – marketingový koncept reakce zákazníků na marketingovou komunikaci, akronym Attention (pozornost), Interest (zájem), Desire (přání), Action (akce).