Afinita – index, který popisuje vhodnost konkrétního reklamního nosiče nebo sdělení pro cílovou skupinu. Čím vyšší afinita, tím je médium pro oslovení konkrétní cílové skupiny vhodnější .