Ideálním prodavačem bude vždy ten, kdo se dovede plně vžít do duše zákazníkovy. Zpravodaj firmy Baťa, 1940