Prodírat se proti předsudku výchovou spotřebitele nápadně připomíná jinou činnost, konanou proti větru. Vilém Rubeš