Reklama je uměním tvarování touhy, která dostává výraz ve značkovém zboží. Tomáš Hrivnák