Lepší je objevit trh a až potom se zabývat produktem, nikoli naopak. Tim Ferris