Všechny problémy jsou psychické, ale všechna řešení jsou spirituální. Thomas Hora