Vždy naslouchejte svému vnitřnímu hlasu, než použijete ten vnější. Theresa Reed