Když podceňujete to, kým jste, svět bude podceňovat to, co děláte, a naopak. Suze Orman