Vnitřního klidu dosáhneme, když jsou naše plány v souladu s našimi hodnotami. Stephen Covey