Chovejte se ke své mysli jako k penězům. Neplýtvejte s ní. Sophia Amoruso