Osobnost zakladatele tvoří osobnost společnosti. Simon Sinek