Marketing, jenž zaplavil celé naše životy, není marketingem, který chcete dělat. Zjednodušené přístupy používající peníze k získávání pozornosti a následný prodej průměrných věcí průměrným lidem jsou výtvorem minulé doby, nikoli doby, v níž právě žijeme. Seth Godin