Marketéři musí přestat šaškovat s těmi žvásty o marketingu jako o neproniknutelné záhadě a musí se vrátit ke své práci. … Marketing není nic tajuplného. Není to žádná alchymie. Je to střízlivá oblast podnikové činnosti, jejíž výkon se může a měl by se řídit přísnými podnikatelskými zásadami. Sergio Zyman