Každý problém, každé dilema, každá slepá ulička, s níž se v životě setkáváme, se jeví jako neřešitelná pouze v určitém rámci nebo úhlu pohledu. Pokud tento rámec zvětšíme nebo kolem dat vytvoříme jiný, problémy zmizí a objeví se nové příležitosti. Rosamund & Benjamin Zander