Nejlépe učíme to, co se sami nejvíc potřebujeme naučit. Richard Bach