Všechno je nemožné. Dokud to není hotové. Renée Maubourgne