Naším nejdůležitějším výrobkem jsou neúspěchy. R. W. Johnson