Každé podnikání je úspěšné přesně do té míry, do jaké dělá něco, o ostatní nemohou. Peter Thiel