Každé podnikání je úspěšné přesně do té míry, do jaké dělá něco, co ostatní nemohou. Peter Thiel