Marketing znamená trvalou a láskyplnou přítomnost na trhu. Paul Zelizer