Hodnoty národa se poznají podle jeho reklamy. Norman Douglas