Disciplína je nejsilnější forma sebelásky. Nakia Duncan