Honba za pozicemi se nenazývá SEO, nýbrž Kámásútra. Miloslav Lešetický (via Twitter)