Nepřemýšlejme, jestli náhodou zákazníky nemanipulujeme, protože to děláme zcela určitě. Starejme se, aby to bylo nejen k našemu, ale i k jejich prospěchu. Miloš Toman