Myslím, že dělat byznys v kterémkoli oboru za neodpovídající cenu je do důsledku podnikatelská sebevražda a výraz neúcty jak k oboru, tak k sobě samému. Michal Donath (DBM)