Úzké zaměření na růst je jednou z hlavních příčin špatných strategických rozhodnutí. Michael Porter