Vaše webové stránky mají ukazovat, kým budete za 12-18 měsíců. Do svých sdělení musíte dorůst. Merel Kriegsman