Tradičními výzkumnými metodami, jako dotazováním spotřebitelů, proč si kupují nějaký výrobek, se lze dostat jen k nepatrné části mozkových procesů, které řídí rozhodování. Martin Lindstrom