Jakýkoliv tvůrčí projekt nemůžete nikdy dokončit, pouze odevzdat. Martin Kavka