„Ano“ říkejte s odstupem. „Ne“ říkejte rychle. „Ano“ spotřebovává čas, „ne“ ho vytváří. Martin Kavka