Když oceňujete své chyby, ztrácejí nad vámi moc. Mark Manson