Marketéři se bojí spotřebitelů. Nejradši by svolávali focus groups, ale dívali se na ně jen zpoza stěny. To ale nejde – musí vnímat a sledovat, co spotřebitelé dělají, co je v souvislosti s produktem zajímá, jak se o něm baví. Mark Earls