Příliš mnoho lidí má tendenci nadhodnocovat, co nejsou, a podhodnocovat, co jsou. Malcolm S. Forbes