Člověk by si měl přát víc oslavovat, než si přeje být oslavován. Lucille Clifton