Veslovat usilovněji většinou nepomáhá, když je loď natočená špatným směrem. Kenichi Ohmae