Naslouchejte radám pouze od lidí, kteří mají to, co chcete. Kate Northrup