Šťastný je ten, koho soumrak i svítání nalézají při práci, jež mu přísluší, a kdo nepřijímá od světa nic, než to, bez čeho nelze být. Karel IV.