Tvá silná stránka bývá počátkem tvé zkázy. Japonské přísloví