Amatér neví, co má dělat. Mistr ví, co nemá dělat. James Clear