Odborník je člověk, který si po mnoho let dokáže zachovat dostatek sebedůvěry, aby se stále snažil, a dostatek pokory, aby se stále učil. James Clear