Nenajímáte lidi kvůli dovednostem, ale kvůli jejich postoji. Dovednosti je můžete vždycky naučit. Herbert Kelleher