Všechny modely jsou chybné, je jen otázkou, do jaké míry chybnosti jsou ještě užitečné. George Box